Visie  

ontwikkeling nieuwe producten
Zoals gezegd naast het standaard kweken van ons assortiment het ontwikkelen van nieuwe producten één van onze belangrijkste  activiteiten. Door ons wordt hier al jaren veel tijd en aandacht aan besteed, waardoor er bij Boomkwekerij Domen een enorme expertise op dit gebied is ontstaan. Getuige ook de vele nieuwe planten, die wij op onze naam hebben staan. 

nieuwe milieu-vriendelijke productiemethodes
Niet alleen met nieuwe plantsoorten, maar ook op het gebied van kweek- en productiemethodes zijn er door ons in de loop der jaren diverse nieuwigheden ontwikkeld, die zowel qua efficiency als milieutechnisch belangrijke voordelen bieden. En  waar niet alleen wij, maar ook vele collega's inmiddels hun voordeel mee doen. Het delen van deze kennis zien wij als onze bijdrage in een beter milieu en een betere groensector

inspelen op marktveranderingen
Naast dit alles zijn wij ons er terdege van bewust dat er ook in de groensector steeds marktgerichter moet worden gewerkt. Het hele logistiek proces moet van A tot Z in orde zijn om bijvoorbeeld Tuincentra en supermarkten op hun wenken te kunnen leveren . Veel boomkwekerijen kunnen hier met hun traditionele kweekmethodiek niet aan voldoen.  Domen doet dat anders. Wij passen onze kweek- en productieplanning zonodig aan de eisen van onze afnemers. Hierdoor kunnen wij dan ook steeds meer grootwinkelbedrijven zoals tuincentra tot onze vaste klanten rekenen.